Distansarbete under coronapandemin

Den globala pandemin som nu råder har lett till att fler och fler företag över hela världen har fått lov att tänka om för att göra större förändringar när det gäller affärsverksamheten. Med både social distansering och alla rådande restriktioner gäller det att anpassa arbetet genom att öppna möjligheten för jobb på distans.

Idag har anställda världen över skapat egna hemmakontor och de flesta arbetsprocesser har fått förflyttas online till olika digitala plattformar.

Precis i tid med att flertalet företag började ta små steg att komma tillbaka till sina kontor slog den andra Coronavågen till över hela världen. Idag har Corona blivit en del av vår vardag och just nu får vi helt enkelt hålla ut tills det kommer ett godkänt vaccin eller någon annan effektiv behandling som gör att vi kan återgå till det normala igen.


jobba hemifrån

Anställning och rekrytering utomlands

De flesta företag har anpassat alla sina rekryteringsprocesser efter den rådande Coronapandemin. Dock var det många som oroade sig för hur viruset skulle kunna påverka mobiliteten både på ett kort- och långsiktigt men även vilka ekonomiska konsekvenser framtiden kan ha.

Det enda som har blivit oförändrat är människors olika driv efter att nå ett nästa steg i sin karriär samt viljan att vilja utforska flera nya möjligheter världen över. Med andra ord är tänket om rekryteringsprocessen lika stor nu som tidigare samt att de flesta drömmer om en någorlunda normal vardag igen.


Videosamtal under rekryteringsprocessen

Något som ökat den senaste tiden är telefonintervjuer både via Skype och Teams när det gäller en del av rekryteringsprocessen. Många företag vill både se och höra den person som sitter bakom CV men alla har inte möjligheten att inbjuda till en fysisk intervju i dagens rådande läge.

Förutom Skype och Teams har sociala medier så som Linkedin, Instagram samt Facebook blivit populärare att annonsera ut tjänster på.

I en rapport från Jobvite, ”How Recruiters are Adapting to a World of Remote Recruiting kan man se följande information:

  • 84 % av team som sköter talangförvärv har anpassat processerna på så vis att de ska fungera felfritt även på distans.
  • 46 % av alla tillfrågade lägger ut annonser på sociala medier när de vill rekrytera nya talanger, även på LinkedIn, Instagram samt Facebook.
  • 80 % av alla tillfrågade kör alla sina intervjuer via videolänk.
  • 73 % av alla tillfrågade använder video- och möten online för att kunna underlätta processen med intervjun och onboarding.
  • 55 % av alla tillfrågade ringer många flera telefonsamtal än förut.

distansarbete hemifrån

Mer möjligheter att arbeta hemifrån

Kikar man noggrannare på alla de lediga tjänsterna som utannonseras av företag kan man se att de ofta låter sina anställda möjligheten att kunna arbeta hemifrån. Det är redan många tjänster som är bestämda att alltid ske på distans både på kort och lång sikt. Det arbetssättet är nog att vänta ett av de vanligaste framöver i vårt samhälle oavsett i vilket land man kommer arbeta i.

Idag är tre stora företag, Fujitsu, Sitel och ADAC de som alltid annonserar att arbetet kommer ske via distans fram till att pandemin vänder och kan visa bättre siffror världen över. Sedan finns det ett flertal företag som erbjuder anställning och arbete via distans oavsett i vilket land du är bosatt i för tillfället. Det är därför inget krav att flytta till det landet som företaget finns i för att kunna arbeta.


Hur kan distansjobb utvecklas i framtiden?

Utbrottet av Corona har påverkat både ökningen på alla anställda som idag arbetar hemifrån runt om i EU och även hur det kommer påverka möjligheten till distansarbetet framöver. Under 2019 var det cirka 9 % som arbetade hemma och idag kan mätningarna visa närmare 80 % med ett så kallat hemmakontor.

Den största skillnaden i distansjobb är hur mentaliteten har förändrats på senare tid. Oavsett om det tog lång tid att vänja sig vid distansarbete så är det många som har kommit till insikt att det faktiskt är ett minst lika effektivt sätt att arbeta på som om de skulle sitta på ett fysiskt kontor.

Chefer och olika manager har även fått ett ökat förtroende för att skapa en minst lika bra arbetsplats i hemmet som i ett fysiskt kontor. Det ger flera olika utmaningar samt eventuella brister som de har i uppgift att snabbt och enkelt att lösa för de anställda.

Distansarbete blir allt vanligare

I en studie som gjort har 1 000 företagsägare, både små och större organisationer, samt beslutsfattare som bor i 19 olika städer i Storbritannien rapporterat att ett av tre, cirka 29 %, har planer på att öka det flexibla distansarbetet även efter pandemin, Smith 2020.

Hur kan processen för en flytt till utlandet se ut i framtiden?

Arbetet på distans kommer öka upp möjligheten att göra företag mer internationella och bredda världen över eftersom det inte skulle krävas att man arbetar i samma land där företaget är stationerat. Jobbresorna skulle minska betydligt och alla uppdrag kommer att långsikt öka.

En gissning är också att behovet av flerspråkiga talanger kommer att öka, på så vis kan man rekommendera att fördjupa sig i studier som omfattar språk ifall man drabbats hårt av pandemin och sitter utan arbetsuppgifter.

Det kommer dock minska med ett behov av att man flyttar till landet men självklart kommer det alltid att vara en fördel för företaget att ha sina anställda nära. Ingen vet hur samhället kommer se ut när eller om pandemin lugnar sig men att distansarbetet och dess möjligheter kommer öka är vi helt säkra på.

Nya normer

Precis som vi tidigare nämnt kommer garanterat en ny arbetsmodell där distansarbetet blir en viktig del i arbetet att öka kraftigt. Det nya arbetssättet kräver dock en hel del andra saker på anställda än vad som kan behövas vid arbete på ett fysiskt kontor. Det gäller att ha mer disciplin samt mer tydlig i sitt sätt att arbeta effektivt.

Någon som också kan vara en del i arbetet som drabbats vid långtids distansarbete är saknaden av både kollegor och den fysiska arbetsplatsen. Det är därför det är extra viktigt för chefer och andra mentorer att finnas där för sina anställda och se till att arbetsmiljön är minst lika bra i egna hemmet som i den fysiska lokalen.

Arbetsgivaren måste vara mer flexibla och kunna erbjuda olika tillvägagångssätt för att kunna försäkra sig om att alla anställda mår bra och kan arbeta för att få företaget att nå de olika mål som krävs.

covid19 arbetar hemifrån

Sammanfattning

Vi kan med säkerhet säga att både arbetsgivare, regeringar och anställda kommer att anpassa sig väl efter det här nya arbetssättet i framtiden. Det kommer bli en kombination av distansarbete och även vid behov kunna besöka ett kontor med fullt fokus på social distansering samt säker arbetsmiljö. Det kommer öka upp möjligheten till arbete på resor, eventuella ledigheter eller semestrar samt att kunna rycka in på kort varsel om det skulle krävas.