Att skriva CV på engelska till ett jobb utomlands

CV i utlandet

Söker du ett jobb utomlands behöver du skriva ett intresseväckande och bra CV vilket är en av de absolut viktigaste faktorerna som spelar in när du ska söka arbetet. Söker du arbete i utlandet kan också rekryteraren kräva att ditt CV är på engelska. Det är otroligt viktigt att språket stämmer överens med marknaden du söker på och att det är anpassat och professionellt utformat efter det företag som du söker arbete hos.

Ditt fullständiga CV ska innehålla all din arbetslivserfarenhet, studier samt färdigheter. Med färdigheter menas att alla dina eventuella språkkunskaper ska finnas med, vilket är en otroligt viktig del när du söker arbete internationellt. Det är bra att hålla koll på vilket språk som arbetet kräver så att du också kan utforma ditt personliga brev på rätt språk.

Att skriva personligt brev

Innehållet i ett personligt brev ska inte återberätta hela din livshistoria eller hur din fritid eller familjesituation ser ut utan det ska handla om hur du är som person. Det är dock en trevlig och positiv sak att ta med någon rad i slutet av brevet som handlar lite mer om dina hobbys eller liknande för ett mer personligt avslut.

Det är viktigt att poängtera varför du ansöker om tjänsten och varför just du skulle passa perfekt in på den rollen som de söker. Lägg stor vikt på de olika kvaliteterna som du kan tillföra företaget och om de söker någon med en specifik kunskap som du kanske sitter inne på.

Rätt struktur på ditt CV

Dela in alla dina tidigare erfarenheter du har i olika stycken så som utbildning, arbetslivserfarenhet samt övriga meriter. I övriga meriter kan exempelvis datorkunskap, körkortskunskap samt språkkunskaper komma eller så gör du ett eget stycke för språk ifall du har kunskap inom många olika språk. Rangordna allting där det som senast skett kommer längst upp i varje kategori. Det är viktigt att tänka på att du får med rätt titlar inom arbetet eller utbildningen du gjort samt under vilka datum de har skett.

Arbetstitlarna på dina tidigare arbeten är viktiga att få rätt samt datumen du arbetet med det. I Sverige skriver vi datum där år kommer först sedan månad och dag men i exempelvis USA skriver de månad, dag och sist kommer året. Skriver du månaden med bokstäver istället för siffror till USA så var noga med stor bokstav på månaden.

Undvik slarv

För att inte få ett CV som uppfattas slarvigt eller som saknar struktur bör du hålla koll på att allt kommer i rätt ordning när det gäller datumen så det senaste kommer först. Det ska vara ett professionellt och enkelt utformande på hela CV där företaget eller företagen du söker arbete hos lätt kan hitta den information de söker om dig. Det kan också vara en positiv sak att ha med en profilbild i sitt CV men då ska det vara en professionell profilbild och inte exempelvis en bild från någon semester eller festtillfälle.

Tips att följa steg för steg

  • Få en tydligt uppbyggd struktur genom hela CV
  • Håll koll så att datumen kommer i rätt ordning
  • Varje tjänst kräver sitt unika CV och personliga brev
  • En seriös profilbild
  • Håll koll på stavfel, extra noga vid annat språk än modersmålet. För många fel eller slarv gör att hela CV uppfattas oseriöst
  • Låt en vän eller bekant läsa igenom CV, då minskar du risken att missa små fel.

Söker du en tjänst där platsannonsen och rollen är beskriven på ett annat språk än ditt modersmål bör du anpassa både CV och ditt personliga brev till det språket. Det uppfattas mer seriöst och att du verkligen är mån om att få tjänsten. Anpassa tonen i ansökan till den tjänst du söker, exempelvis söker du arbete som bartender kanske du kan vara lite mer festligare och ha en del roliga inslag i din ansökan.

Använd aldrig Google Translate för att översätta en befintlig ansökan sedan tidigare då det kan bli otroligt tokigt i översättningen.

Referenserna är viktiga

Det är mer en regel än ett undantag att arbetsgivaren du söker arbete hos kräver eller önskar referenser från tidigare arbeten. Tänk noga efter att de referenser du anger i ansökan ska vara anpassade efter den tjänst du söker. Förbered dina referenser på att de kan bli kontaktade i samband med att du söker arbetet för att de ska vara väl förberedda på att svara på frågor till din fördel. Undvik att skriva ned referenserna direkt i CV utan ta med dem till intervjutillfället istället.

Varför arbeta i just det landet

Det kan det vara en fördel att få med i ansökan om varför du så gärna önskar jobba samt bosätta dig i det landet tjänsten är i.

Finns det någon anknytning för dig till landet eller är det ett land du tidigare vistats mycket i eller kanske du är välbekant med språket. Hur som helst så bör du ta upp de detaljerna i din ansökan, det väger bara positivt in för arbetsgivaren.

Tid på anställning

Det är också viktigt att du tar reda på exakt hur perioden för anställningen är, ifall den är tidsbegränsad eller tillsvidare. Hur tiden på anställningen ser ut i platsannonsen bör du ta hänsyn till i din ansökan och beskriver varför samt hur du ser på tidsformen på ansökan.

Är det ett tillfälligt arbete som är tidsbegränsat kan du med fördel ta upp att du exempelvis är på genomresa i landet eller vill se dig omkring mer i världen men samtidigt stanna och lära dig mer just i det landet under den perioden de söker personal.

Ärlighet varar längst så också i ett CV. Du får ta med allt som väger in positivt för den tjänst och land som du söker arbete i. Egenskaper som väger tyngre än andra för den specifika tjänst är det viktigt att du lägger fokus på i ditt personliga brev. Är arbetet något som du drömt om länge så var noga att betona drömjobbet men försök att inte överdriva.

Seriösa företag

Var noga med att kolla upp företaget du söker arbete hos så att de är seriösa och att de tar hand om sin personal. Kolla också upp alla eventuella anställningsregler och villkor men också en av de viktigaste punkterna, arbetstiderna.

Både arbetsdagarna och arbetstiderna kan variera stort i utlandet och därför kanske det inte passar just dig när det kommer till kritan. Eller så kanske du inte har samma rätt till semester eller lediga dagar som en anställning oftast ger idag.

Det gäller att vara påläst av alla landets arbetsmarknadslagar innan du skickar in en ansökan så det inte blir några missförstånd ifall du skulle gå vidare i rekryteringsprocessen och du får lite negativa överraskningar.

En del företag kan hjälpa till att bekosta flygbiljetten samt boende under de första veckorna man är på plats tills man själv hittat ett eget boende och kommit in i tjänsten. Det är till fördel om du nämner någon om det i ditt personliga brev ifall tjänsten eller företaget kan erbjuda den möjligheten.

Det kan också vara en bra sak att hänvisa till någon del i platsannonsen för att ge ett seriöst intryck av att du verkligen tagit del av annonsen och läst den noga.

Försök att inte upprepa

Skriv enkelt och snyggt i din ansökan och försöka att inte upprepa samma betydelse flera gånger. Det kan vara svårt att få till en bra ansökan på ett annat språk än sitt modersmål när det gäller ordval. Se till att du har någon vän eller coach på arbetsförmedlingen som kanske kan hjälpa dig att läsa igenom och se om det finns något som bör korrigeras.

En vanlig sak alla skriver i sin ansökan för nytt jobb är att de är drivna, seriösa, passar alltid tider, arbetar effektivt både ensam som i grupp och så vidare. Det är jättebra att få med någon av det i sin ansökan men det ska också kunna formuleras rätt på det språket man skriver i så det inte bara blir tomma ord för då blir det inget seriöst intryck hos arbetsgivaren.

Vad företaget söker

Det är viktigt att ha platsannonsen som grund när du skriver din ansökan och se ansökan som ett svar på annonsen. Allt det som företaget söker bör du blanda in lite snyggt i din ansökan så att den både sticker ut i mängden och passar in. Skulle du exempelvis söka ett arbete där du skulle få möta många olika människor från flera olika länder och bakgrund kan du inte skriva att du helst arbetar ensam och självständigt i en arbetsmiljö som är lugn.

Då har du sabbat ansökan direkt för det arbetet. Sök ett arbete och skriv ansökan baserat på vad företaget söker och som kan passa ihop med både din kompetens och personlighet.

Sammanfattning av CV till utlandet

Det är samma princip att söka arbete och skriva CV till utlandet som det är för ansökan av arbete i Sverige. En tydlig struktur och lättsamt språk tillsammans med rätt datum i rätt ordning gör det mesta i en ansökan. Stavningen är otroligt viktig och du får vara noga med att kolla upp så att det språk du skriver ansöka på använder sig av en stor bokstav samt en liten bokstav.