Integritetspolicy

Allmänt

Personuppgiftsansvarig för denna webbplats worqo.se.

Den 25 maj 2018 ändrades den gamla Personuppgiftslagen (PUL) ut med Dataskyddsförordningen (GDPR). Detta innebär att många av de gamla kraven från Personuppgiftslagen kommer att ersättas med nya Dataskyddsförordningen, men många av de gamla kraven finns fortfarande med i de nya riktlinjerna ifrån EU.
Nedanstående användarvillkor och GDPR/Integritetspolicy träder i kraft vid användning av Worqo.se tjänster. De behöver manuellt godkännas för att kunna registrera ett konto.

Vi ställer höga krav både på oss själva och på arbetsgivarna för att säkerställa att all behandling av personuppgifter sker på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till dig som registrerad. Om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter ni har kan du läsa vidare.

Worqo.se lämnar ej ut personuppgifter, e-postadresser eller annan kundinformation till tredje part annat än de som nämns i punkterna nedan.

Användning av personuppgifter

Vi ansvarar för de uppgifter Användaren bidrar till tjänsterna de söker blir behandlade på lagligt och korrekt sätt. Personuppgifter kommer enbart lagras så länge kontot är aktivt och/eller så länge de är nödvändigt för oss Worqo.se och för arbetsgivaren men aldrig för att de är bra att ha. Användaren har alltid rätt till att bli glömd (bortplockad), läs under Användarens rättigheter.

Vad menas med personuppgifter?

Med personuppgifter menas information som kan knytas till en enskild levande person. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt födelsenummer.

Vilka uppgifter samlar vi in?

I samband med godkännandet av Worqo.se sekretesspolicy accepterar man följande kategorier av personuppgifter som lagras:

Som arbetssökande:

• Namn (För- och efternamn)
• E-postadress
• IP-adress

Som arbetsgivare:

• Namn (För- och efternamn)
• Organisationsnummer
• Företagsnamn
• Telefonnummer
• Email
• IP-adress

Obs. Att personen i fråga ansvarar för att upplysningarna är korrekta.
Vi lagrar dina uppgifter vid köp i 7 år på grund av bokföringslagen.

Registrering av användarkonto
Vid registrerering av användarkonto så kommer vi att lagra förnamn, efternamn samt email-adress.

Ansökan att bli annonsör
Om du som företag vill börja annonsera hos Worqo.se, så kommer vi lagra namn, organisationsnummer, telefonnummer, företagsnamn samt hemsida-url.

Platsansökan
Om du som arbetssökande söker ett arbete på Worqo.se, kommer vi att lagra fullständigt namn, email, samt CV/personligt brev.

Kontakt med kundtjänst via mail
För att kunna hantera kundtjänst-ärenden behöver vi spara ditt förnamn, efternamn samt mailadress. Dessa uppgifter sparas så länge som ärendet är aktuellt. När du mailar till oss, så lagras din email i vårt mail-system så länge som kundtjänst-ärendet pågår.

Nyhetsbrev
Vi kommer att skicka ut jobbförslag genom nyhetsbrev till alla som ansökt eller skapat konto hos oss.
Genom prenumeration på vårt nyhetsbrev så delas för- och efternamn samt email med vår tjänsteleverantör. Vi sparar/delar för- och efternamn för att kunna göra utskicken mer personliga. Din information delas för att vi ska kunna använda tjänsten och på så sätt hålla dig uppdaterad med erbjudanden/information. I dagsläget använder vi Mailchimp för utskick.

När du slutför din ansökan lämnar du samtycke till att vara med i eventuella nyhetsbrev. Vill du inte vara med avanmäler du dig från epostlistan i senaste utskickat mail.

Överföring av personuppgifter till tredje part

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.
Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Marknadsföring & IT-tjänster

Ibland måste vi dela våra system med företag som hanterar nödvändigt drift, teknisk support eller annat underhåll av våra IT-lösningar. Även när det kommer till kontakt med mediabyråer, reklambyråer, sociala medier mfl, så kan informationen komma att delas, så de kan utföra sina tjänster.

Arbetsgivare

För att kunna erbjuda snabbare och effektivare leveranser till dig som kund så kommer vissa produkter skickas direkt från leverantör till dig. För att kunna leverera måste vi dela dina kontaktuppgifter med leverantören såsom för- och efternamn samt adress för leverans.

Användarens rättigheter

– Användaren har rätt att begära information om de uppgifter som behandlas av oss genom att skriftligt underrätta oss genom att använda kontaktuppgifter.

-Användaren har rätt till en (1) kopia av de behandlade personuppgifterna som tillhör dem utan kostnad. För ytterligare kopior har personuppgiftsansvarig rätt att ta ut en rimlig avgift för administrativa kostnader för sådan efterfrågan.

– Användaren kan begära att personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

– Användaren har rätt att kräva bli borttagen eller begränsning av behandling, och rätten att invända mot behandling baserat på berättigat intresse under vissa omständigheter. Detta sker via skriftlig kontakt med personuppgiftsansvarig.

– Användaren har rätt att återkalla ett samtycke till behandling som givits av Användaren till den Personuppgiftsansvarige. Att nyttja denna rätt kan dock innebära att användaren inte kan ansöka om ett visst jobb eller på annat sätt använda tjänsten.

– Användaren har rätt till överföring av sina personuppgifter och noteringar om användaren som har lagrats.

– Användaren har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten angående behandling av sina personuppgifter, om Användaren anser att behandlingen av personuppgifterna strider mot aktuell personuppgiftslagsstiftning.

Säkerhet

Vi prioriterar den personliga integriteten och arbetar därför aktivt för att användarens personuppgifter behandlas med största försiktighet. Vi vidtar de åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa att användarens personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna Integritetspolicy och GDPR.
Överföring av information via internet och mobila nätverk, kan dock aldrig ske med helt riskfritt, varför all överföring sker på egen risk. Det är viktigt att användare också tar ansvar för att säkerställa att dennes uppgifter skyddas. Det åligger användare att tillse att dennes inloggningsuppgifter hålls hemliga.

Cookies

Worqo.se använder cookies, som är en liten textfil som sparas på din dator. Cookies används för att anpassa webbplatsen efter besökaren, att hålla reda på vilka varor som har lagts i varukorgen, och för att du skall synas i statistiken.

Vissa cookies är nödvändiga för att hemsidan ska fungera ordentligt. Den här typen av cookies håller reda på dina inställningar och gör din shoppingupplevelse bekvämare genom att till exempel känna igen din enhet samt komma ihåg dina preferenser och inställningar.

Cookies används också för att samla in sådan information som exempelvis varaktigheten av ett besök, besökta sidor, om en transaktion genomfördes eller demografisk information som till exempel ursprung, kön och ålder. Den här informationen används för analytiska ändamål och gör det möjligt för oss att skapa den bästa shoppingupplevelsen för dig. De cookies vi använder samlar inte in någon information som kan användas för att spåra eller identifiera individer.

Statistikverktyget Google analytics placerar en cookie på din dator som samlar in information om hur du surfar runt på vår webbplats. Vi använder informationen för att se vilket innehåll som är populärt samt att förbättra webbplatsen. Statistikverktygets cookie innehåller ingen information om vem du är. Vi kan inte identifiera dig eller din dator.

Om du vill veta mer kan du läsa Google Sekretess-policy som beskriver hur din information används hos Google: www.google.com/policies/privacy/partners/

Ändringar

Vi har rätt att när som helst göra ändringar eller tillägg till sekretesspolicyn kommer alltid att finnas tillgänglig. En ny version anses vara kommunicerad till Användarna när användaren antingen har fått ett e-postmeddelande som informerar användaren om den nya versionen (med e-posten som användaren anger i samband medanvändning av Worqo.se).

Kontakt

För ytterligare information eller frågor om vår hantering av personuppgifter, använd följande kontaktuppgifter; info@worqo.se

Registrera konto

Register